Авторизація

HomeНовиниВ РайоніАналіз якості життя мешканців району та м. Вараш в зоні спостереження РАЕС

Аналіз якості життя мешканців району та м. Вараш в зоні спостереження РАЕС

( 0 Votes )

Аналітична довідка підготовлена за результатами виконання НДР «Вивчити складові якості життя та фактори екологічного моніторингу, що впливають на формування здоров’я населення зони спостереження атомної електростанції».

Етап 2016 року «Вивчення складових якості життя та ресурсного потенціалу медичного забезпечення населення зони спостереження АЕС».

Результати дослідження базуються на даних соціологічного дослідження. Було проведено групове та індивідуальне опитування населення на виробничих підприємствах приватної та державної форм власності, в банках, в селищних та місцевих адміністраціях та радах, закладах охорони здоров’я та освіти, сфери обслуговування, пожежних частинах. Опитані проживають у місті-супутнику Вараш та 17 селищах Володимирецького району ЗС РАЕС. При опитуванні були враховані усі вікові групи населення від 20 до 65 років. У зв’язку із суттєвими відмінностями умов та стилю життя, кількість опитаних умовно було поділено на міське та сільське населення, які можна порівняти за статтю, віком і окремими професійними групами.

Більшість працездатного населення цінує свою роботу і вважає її такою, що відповідає його кваліфікації та бажанням. Вище за середній бал (3,45-3,63 з 5 максимально можливих) усі групи респондентів оцінили можливість підвищити свою кваліфікацію чи перекваліфікуватись взагалі. Це можна розглядати як позитивну ознаку з боку роботодавця в організації роботи трудового колективу і в професійних настановах найманого робітника. У разі втрати роботи знайти іншу у місцевості проживання шанси невеликі: 2,57 бала - оцінка містян та 2,97 - сільського населення. За межами місця проживання оцінки можливості знайти роботу ще нижчі - 2,65 та 2,73 бала відповідно. В оцінках респондентів простежуються явні тендерні відмінності щодо можливості працевлаштування. Жінки оцінюють свої можливості отримання роботи в Україні достовірно нижче, ніж чоловіки.

Оцінка свого рівня добробуту серед сільського та.міського населення не відрізняється і знаходиться на середньому рівні (2,97 бала). Жінки оцінюють свої доходи нижче, ніж чоловіки (3,03 порівняно з 2,92 бала). Основним джерелом доходів опитаного населення є, в першу чергу, місце роботи. Переважна більшість респондентів у м. Вараш працює на підприємствах, організаціях та установах державної форми власності (84,2 %).

Основною статтею витрат у сімейному бюджеті залишається харчування, що є свідченням дуже низького рівня добробуту населення взагалі. Після неодноразового підняття тарифів на комунальні послуги, ця стаття витрат посідає друге місце. На третьому місці для міського населення є витрати на одяг, а для сільського - на освіту. Різниця в якості освіти у місті і селі має конкретні додаткові матеріальні витрати для сільської родини. Навчання дитини у вищому навчальному закладі для сільської родини стає особливо важким тягарем. Витрати у вищому навчальному закладі для сільської родини стає особливо важким тягарем. Витрати населення на лікування посідають 4-5-е місце, а якщо в сім’ї є дуже хвора людина, то весь бюджет йде виключно на лікування. На 6-му місці - витрати на придбання товарів довгострокового користування. Оздоровлення та проведення вільного часу та відпустки для міського населення займає 7-е та 8-е місця серед статей витрат. Для сільського населення 7-е місце займають витрати на будівництво житла чи покращання житлових умов, що пов’язано з більшими витратами на будівництво та підтримання будинків, ніж квартир. Останні за значимістю статті витрат у міського населення це - преса, інтернет і мобільний зв’язок та доброчинність, а у селян на останньому місці - витрати на оздоровлення, інтернет, мобільний зв’язок та доброчинність. Сільське населення задовольняє тільки потреби, що відносяться до матеріально-побутової сфери 1-го рівня, а деякі статті витрат, що виходять за рамки первинних - взагалі виключені з переліку.

Якість життя, за оцінками житлово-побутових умов, має позитивну оцінку, але у селі та місті є значні відмінності. Житло, за оцінками респондентів, краще в селі, а інфраструктура - у місті. Критично низькі оцінки щодо задоволеності об’єктами культури та відпочинку як у селі, так і в місті.

Стан освіти, як показник якості життя в населеному пункті проживання, було оцінено доволі позитивно і за деякими критеріями оцінки перевищували 4 бала із 5 можливих. Якістю сучасною освіти та рівнем вже здобутої власної менше задоволені у сільській місцевості, що свідчить про хронічний характер цієї проблеми. Оцінка якості власної освіти (r=0,241 р ≤ 0,01) та оцінка співвідношення витрат на освіту (г=0,223 р ≤ 0,01) зростає з рівнем освіти респондента. Безкоштовна освіта, яка вже багато років має суто декларативний характер, знайшла відображення у відповідях респондентів, які дуже низько оцінили співвідношення витрат на навчання і виховання дітей з можливостями сімейного бюджету.

Якість життя, за показниками стану безпеки та захищеності, оцінюється населенням ЗС РАЕС на рівні нижче за середній. Найгірші оцінки отримала захищеність від безробіття (2,29 бала). Стан захищеності довкілля та здоров'я людини має низькі оцінки як серед міського, так і серед сільського населення (2,79 і 2,39 відповідно). Ряд законів та нормативних документів, що регламентують безпеку життя населення ЗС РАЕС, або не знайомі пересічному населенню, або не надають їм впевненості у своїй захищеності.

Демократичний устрій, як його уявляє опитане населення, має лише декларативний характер та не має позитивного розвитку в усіх, без виключення, гілках влади та надання реальних свобод громадян. Населення не вірить у дотримання демократичних принципів управління у центральних органах влади, їх оцінки ледве сягають 2 балів із 5 можливих.

Стан державної охорони здоров'я за досліджуваними параметрами працездатним населенням ЗС РАЕС був оцінений нижче середнього та на рівні середнього. Найнижчі оцінки отримали показники придбання ліків, медична допомога в ФАП, наявність спеціалістів. Міське працездатне населення більш вимогливе, порівняно з сільським населенням, в своїх оцінках щодо лікування в стаціонарах ДЗ СМСЧ-3, ЦРЛ, спеціалізованих установах та професійності лікарів, проте всі оцінки не перевищують середніх.

За оцінками усіх груп населення, щодо поліпшення медичного забезпечення, вимагають термінового вирішення питання: забезпечення необхідними медичними препаратами;

лікувально-профілактична робота, профілактичні огляди, диспансеризація. Для сільського населення принциповим є поліпшення роботи швидкої медичної допомоги. Близько третини населення вказують на необхідність надання медико - психологічної допомоги.

Опитування показало, що добре обізнаних людей з питання щодо пільг та субвенцій, у зв’язку з проживанням у ЗС АЕС, лише 7,6 % серед містян та 10,0 % - серед сільського населення. Взагалі не знають про це 42,7 % респондентів міста Вараш та 48,6 % респондентів сіл Володимирецького району. На питання стосовно спрямованості і розподілу субвенцій дало відповіді менше половини опитаних. Близько 25 % респондентів перерахували один чи декілька спрямувань, які дійсно стосуються субвенцій: «ремонт закладів соціальної сфери», «ремонт доріг, шкіл, садків, лікарень», «придбання йодиду калію, засобів захисту органів дихання, побудову нових об'єктів соціальної та культурної сфери» тощо. 69,3 % містян та 60,9 % сільського населення виказали своє категоричне незадоволення використанням субвенцій.

Аналіз сподівань населення виявив, що програма надходження грошей їх мало цікавить, головне - вирішити застарілі питання у житті даного міста чи села (табл. 1). Існуючою проблемою і першочерговим завданням її вирішення для м. Вараш є якісне обслуговування та забезпечення діагностичним обладнанням поліклінічних відділень (76,0 %). Для населених пунктів Володимирецького району - це, перш за все, благоустрій автомобільних доріг (77,5 %). а для містян - це друге місце в рейтингу. Для сільського населення на другому місці постає вирішення проблеми забезпечення шкіл централізованим водозабезпеченням та каналізацією, на третьому - оновити застаріле обладнання поліклінік. Для населення міста Вараш на третьому місті є можливість звертатися за необхідності не тільки у свою СМСЧ, але й до інших спеціалізованих медичних закладів.

Таблиця 1 - Пріоритет вибору пільг та прямих субвенцій, яке хоче мати населення у зв’язку з проживанням в ЗС РАЕС, залежно від місця проживання (%) (ранг)

Пільги та прямі субвенції

м. Вараш

Володимирецький р-н

1

2

3

Ранг

1

2

3

Ранг

Постійне медичне спостереження за станом здоров’я населення (диспансеризація)

5,8

29,2

64,9

5-7

8,5

39,4

52,1

10

Можливість за необхідності звертатись до СМСЧ в м. Вараш та інших спеціалізованих медичних закладів

1,9

32,5

65.6

3

11,3

36,6

52,1

11

Якісне обслуговування та забезпечення діагностичним обладнанням поліклінічних відділень

4,5

19,5

76,0

1

2,8

35,2

62,0

3

Страхування на випадок надзвичайних ситуацій для населення

9,1

39,0

51,9

12

8,5

43,7

47,9

12

Забезпечення шкіл централізованим водозабезпеченням та каналізацією

6,5

36,4

57,1

10

2,8

31,0

66,2

2

Забезпечення шкіл та дошкільних закладів сучасними системами зв’язку та оповіщення

3,9

35,7

60,4

8

4,2

36,6

59,2

5-6

Забезпечення укриттями протирадіаційного захисту шкіл та дошкільних закладів в насе­лених пунктах

7,1

26,6

66,2

5-7

7,0

35,2

57,7

9

Мати пільги при оплаті за постачання гарячої води та опалення

4,5

31,8

63,6

5-7

9,9

25,4

64,8

5-6

Благоустрій автомобільних доріг та контроль за ними

3,2

27,3

69,5

2

8,5

14,1

77,5

1

Збереження в задовільному стані комуні­каційних об’єктів житлово-комунального господарства

3,9

32,5

63,6

4

5,6

35,2

59,2

7

Забезпечення закладами культури, фізкультури і спорту

5,2

39,6

55,2

11

4,2

39,4

56,3

8

Постійне інформування населення з питань радіаційного контролю, екологічного стану довкілля, стану здоров’я населення

4,5

36,4

59,1

9

2,8

36,6

60,6

4


Примітка. 1 - не важливо, 2 - важливо, 3 - дуже важливо.

 

Пріоритет вибору пільг та прямих субвенцій залежить від місця проживання та професії. Для міського населення це якісне медичне забезпечення, для сільського населення - благоустрій доріг і забезпечення централізованого водозабезпечення, зокрема в школах. Забезпечення укриттями протирадіаційного захисту шкіл та дошкільних закладів населення не співвідносить з використанням субвенцій, як першочергові заходи на випадок НС на АЕС. Якісне медичне забезпечення є пріоритетним у працівників РАЕС, у освітян - забезпечення умов безпеки в школах на випадок НС. Для управлінців пріоритетними є збереження комунальних об'єктів ЖКГ.

Завідувач лабораторії організаційно-медичних та соціальних проблем великих радіаційних аварій ІРГЕ ННЦРМ НАМН України

д-р мед. наук, проф.                                                                                                                        В.А. Прилипко

 

Коментарі   

 
0 # Гість 18.01.2017, 19:23
Краіна голодранців :cry: :cry:
Відповісти
 
 
+6 # Гість 20.01.2017, 10:07
А хто спитав людей чи ми хочемо цю атомну станцію, якщо йдете в європу то і чиніть як там. 30 км. хто проживає платять євро.
Відповісти
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

На даний момент 78 гостей на сайті